X601 8MB Flash Expansion Module

Thương hiệu: ICP DAS | Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
8MB Flash Expansion Module
Gọi 0904251826 để được trợ giúp

X601 8MB Flash Expansion Module

 

Features

For use with 7188XA, 7188XB, 7188XC, 7188XG, 7188EX, and 7188EG controllers

Specifications

Flash Memory

  • Memory size : 8 M Bytes
    • Endurance : 1,000,000 Program/Erase Cycles
    • Data Retention : 10 years

Power Consumption: 0.4W

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: