X310 1-channel A/D ( 0~10V), 1-channel A/D ( 0~20mA), 2-channel D/A ( 0~10V) add 3-channel D/I, 3-channel D/O

Thương hiệu: ICP DAS | Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
1 Channel A/D (0 ~ 10V), 1 Channel A/D (0 ~ 20mA), 2 Channel D/A (0 ~ 10V), 3 Channel D/I, and 3 Channel D/O Module
Gọi 0904251826 để được trợ giúp

X310 1-channel A/D ( 0~10V), 1-channel A/D ( 0~20mA), 2-channel D/A ( 0~10V) add 3-channel D/I, 3-channel D/O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Features

For use with 7188XB, 7188XG, 7188EX, and 7188EG controllers

Specifications

Analog Input

 • Channel : 2
 • Resolution : 12-bit
 • Input Range/Type :
 • Ch0 : 0 ~ 20 mA
 • Ch1 : 0 ~ 10 V
 • Sampling rate :1800 Hz
 • Input impedance: 1MΩ
 • Isolated : none

Analog Output

 • Channel : 2
 • Resolution : 12-bit
 • Input Range/Type : 0~10 V
 • Sampling rate :1300 Hz
 • Capacity: 20mA
 • Isolated : none

Digital Input

 • Channels : 3
 • Input Voltage:
  Logic high level (3.5V ~ 30V)
  Logic low level (0V ~ 1V)
 • Isolated : none

Digital Output

 • Channels: 3
 • Open-collector Output : 100 mA / 30V max
 • Isolated : none

Power Consumption: 0.9W

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: