X203 2-channel A/D ( 0~20mA), add 2-channel D/I, 6-channel D/O

Thương hiệu: ICP DAS | Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
2 Channel A/D (0 ~ 20mA), 2 Channel D/I, and 6 Channel D/O Expansion Module
Gọi 0904251826 để được trợ giúp

X203 2-channel A/D ( 0~20mA), add 2-channel D/I, 6-channel D/O

 

     
 

 

Features

For use with 7188XB, 7188XG, 7188EX, and 7188EG controllers

Specifications

Analog input

 • Channel : 2
 • Resolution : 12-bit
 • Input Range/Type : 0 ~ 20mA
 • Sampling rate :1800 Hz
 • Isolated : none

Digital input

 • Channels : 2
 • Input Voltage:
  Logic high level (3.5V ~ 30V)
  Logic low level (0V ~ 1V)
 • Isolated : none

Digital output

 • Channels: 6
 • Open-collector Output : 100 mA / 30V max
 • Isolated : none

Power consumption : 0.7 W

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: