VB-115C Vision Box (Celeron M 1.5 G, 2 GB DDR2 533, 4 GB 233x CF with XPe License)

Thương hiệu: ICP DAS | Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Fan-less platform designed to work with MAVIS IEEE 1394 industrial cameras for Automation Optical Inspection applications
Gọi 0904251826 để được trợ giúp

VB-115C Vision Box (Celeron M 1.5 G, 2 GB DDR2 533, 4 GB 233x CF with XPe License)

手冊 軟體 認證 產品型錄

Features

rear viewThe Vision Box series is a fan-less platform designed and is ideally to work with MAVIS IEEE 1394 industrial camera for AOI (Automation Optical Inspection) applications. 

The VB-115 offers Celeron M 1.5 GHz CPU with 2 GB DDR2 533 memory and it is ideal for being a general vision inspection equipment. The VB-216 offers 1.66 GHz high-speed mobile Core Duo CPU with 2 GB DDR2 533 memory for advanced high-speed inspection applications.

  • Complete Fan-less Cooling Design
  • Celeron M 1.5 GHz or Core Duo 1.66 GHz Mobile,
  • Low Power Consumption CPU
  • 2 GB DDR2 533 Memory
  • High Speed CF card for Embedded XP/SP2 Operation
  • Built-in 2 Ports 1394a (400 MB per Port)
  • Dual-port LAN Supported
  • 2.5 HDD Supported
  • One 32-bit, 33 MHz PCI Bus Supported

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: