Module 1 kênh đầu ra xung RS-422 CREVIS ST-5651

Thương hiệu: CREVIS | Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ

Module 1 kênh đầu ra xung RS-422 CREVIS ST-5651

Gọi 0904251826 để được trợ giúp

Module 1 kênh đầu ra xung RS-422 CREVIS ST-5651, 1 channel Pulse Output, RS422

Specifications

ST-5651 Output Specification

Number of Channel

1 Channel, RS422 Differential Output

Number of Output

2 Output (1 Pulse Output, 1 Pulse Direction Output)

Indicators

1 Green/Red Fn-Bus Status
1 Pulse Output LED, 1 Pulse Direction Output LED

Pulse Output Frequency

5 ~ 200,000Hz± 1.0%

Pulse Output Duty

50%± 0.1% Fixed, Ton>10us, Toff>10us

Pulse Output Quantity with One Command

Continuous Pulse Output
Max. +1 ~ 32767 : Pulse Direction Output OFF
Max. -1 ~ 32767 : Pulse Direction Output ON

Pulse Output Counter

Signed 32bit-wide

Common Type

1 Common, 1 Shield

General Specification

Power Dissipation

Max. 150mA @5.0Vdc

Isolation

I/O to Logic : Photocoupler Isolation
I/O to Field Power : Non-Isolation

Field Power

Supply Voltage : 24Vdc nominal
Voltage Range : 18 ~ 28.8 Vdc
Power Dissipation : Max. 40mA @ 24Vdc

Wiring

I/O Cable Max. 2.0㎟ (AWG#14)

Weight

70g

Module Size

12mm x 99mm x 70mm

Pin No.

Description

0

Pulse+ (RS422 Differential Output)

1

Pulse- (RS422 Differential Output)

2

Direction+ (RS422 Differential Output)

3

Direction- (RS422 Differential Output)

4

-

5

Shield

6

Field Power 24V

7

Field Power 0V, Common

Download

Datasheet

Quick Quide

Manual

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: