Module 1 kênh đầu ra xung 24VDC CREVIS ST-5641

Thương hiệu: CREVIS | Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ

Module 1 kênh đầu ra xung 24VDC CREVIS ST-5641

Gọi 0904251826 để được trợ giúp

Module 1 kênh đầu ra xung 24VDC CREVIS ST-5641, 1 channel Pulse Output, 0.5A/24Vdc, Source

Specifications

ST-5641 Output Specification

Number of Outputs

1 Channel, Source Type

Number of Output

2 Output / Channel
2 Output (1 Pulse Output, 1 Pulse Direction Output)

Indicators

1 Green/Red Fn-Bus Status
1 Pulse Output LED, 1 Pulse Direction Output LED

Output Current

0.5A/Output, 1A/All Output, short protection

Pulse Output Frequency

1 ~ 20,000Hz± 0.5%

Pulse Output Duty

50%± 3.0% Fixed, Ton>5us, Toff>5us

Pulse Output Quantity with One Command

Continuous Pulse Output
Max. +1 ~ 32767 : Pulse Direction Output OFF
Max. -1 ~ 32767 : Pulse Direction Output ON

Pulse Output Counter

Signed 32bit-wide

Diagnostic

Yes, Short Protection

Common Type

2 Common

General Specification

Power Dissipation

Max. 150mA @5.0Vdc

Isolation

I/O to Logic : Photocoupler Isolation
I/O to Field Power : Non-Isolation

Field Power

Supply Voltage : 24Vdc nominal
Voltage Range : 18 ~ 28.8 Vdc
Power Dissipation : Max. 60mA @ 24Vdc except Load

Wiring

I/O Cable Max. 2.0㎟ (AWG#14)

Weight

70g

Module Size

12mm x 99mm x 70mm

Pin No.

Description

0

Pulse Output Channel#0

1

Pulse Direction Output Channel#0

2

-

3

-

4

Field Power 0V, Common

5

Field Power 0V, Common

6

Field Power 24V

7

Field Power 24V

Download

Datasheet

Quick Quide

Manual

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: