Module 16 kênh đầu vào số DI Source 48VDC CREVIS ST-132F

Thương hiệu: CREVIS | Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ

Module 16 kênh đầu vào số DI Source 48VDC CREVIS ST-132F

Gọi 0904251826 để được trợ giúp

Module 16 kênh đầu vào số DI Source 48VDC CREVIS ST-132F,  Digital Input 16 Points, Source, 20P Connector 48Vdc

Specifications

ST-132F Input Specification

Inputs Per Module

16 Points Source Type(Negative Logic)

Indicators

16 Green Input States, 1 Green/Red Fn-Bus State

ON-state Voltage

48Vdc nominal
Min.34Vdc ~ Max. 60Vdc

Min. OFF-state Voltage

Max. 20Vdc

ON-state Current

Max. 2.5mA / Point @60Vdc

Input Signal Delay

OFF to ON : Max. 3ms / ON to OFF : Max. 3ms

Nominal Input Impedance

Typ. 27KΩ

Filtering Time

Typ. 1.5ms

Common Type

4 Points / 2COM (Single Common)

General Specification

Power Dissipation

Max. 45mA @5.0Vdc

Isolation

I/O to Logic : Photocoupler Isolation

Field Power

Supply Voltage : 48Vdc nominal
Voltage Range : 34~60Vdc
Power Dissipation : Max. 45mA@48Vdc

Wiring

Connector Type, up to AWG22
Module Connector : HIF3BA-20D-2.54DSA

Weight

70g

Module Size

12mm x 99mm x 70mm

Pin No.

Description

0

Input Channel 0

1

Input Channel 1

2

Input Channel 2

3

Input Channel 3

4

Input Channel 4

5

Input Channel 5

6

Input Channel 6

7

Input Channel 7

8

Input Channel 8

9

Input Channel 9

10

Input Channel 10

11

Input Channel 11

12

Input Channel 12

13

Input Channel 13

14

Input Channel 14

15

Input Channel 15

16

Field Ground (0V)

17

Field Ground (0V)

18

Field Power (+48Vdc)

19

Field Power (+48Vdc)

Download

Catalog

Quick Quide

Manual

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: