Module 16 kênh đầu vào số DI Source 5VDC CREVIS ST-112F

Thương hiệu: CREVIS | Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ

Module 4 kênh đầu vào số DI 5VDC CREVIS ST-1124

Gọi 0904251826 để được trợ giúp

Module 16 kênh đầu vào số DI Source 5VDC CREVIS ST-112F, Digital Input 16 Points, Source, 20P Connector 5Vdc

Specifications

ST-112F Input Specification

Inputs Per Module

16 Points Source Type(Negative Logic)

Indicators

16 Green Input States, 1 Green/Red Fn-Bus State

ON-state Voltage

5Vdc nominal
Min. 4.5Vdc ~ Max. 5.5Vdc

Min. OFF-state Voltage

Max. 0.8Vdc

ON-state Current

Max. 4.5mA / Point @5.5Vdc

Input Signal Delay

Max. 3ms

Filtering Time

Typ. 1.5ms (software filtering)

Common Type

16 Points / 2COM

General Specification

Power Dissipation

Max. 45mA @5.0Vdc

Isolation

I/O to Logic : Photocoupler Isolation

Field Power

Supply Voltage : 5Vdc nominal
Voltage Range : 4.5~5.5Vdc
Power Dissipation : Max. 70mA@5Vdc

Wiring

Connector Type, up to AWG22
Module Connector : HIF3BA-20D-2.54DSA

Weight

70g

Module Size

12mm x 99mm x 70mm

Pin No.

Description

0

Input Channel 0

1

Input Channel 1

2

Input Channel 2

3

Input Channel 3

4

Input Channel 4

5

Input Channel 5

6

Input Channel 6

7

Input Channel 7

8

Input Channel 8

9

Input Channel 9

10

Input Channel 10

11

Input Channel 11

12

Input Channel 12

13

Input Channel 13

14

Input Channel 14

15

Input Channel 15

16

Field Ground (0V)

17

Field Ground (0V)

18

Field Power (+5Vdc)

19

Field Power (+5Vdc)

Download

Catalog

Quick Quide

Manual

 

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: