Module 3 trục đầu vào Encoder ICP DAS I-8090W

Thương hiệu: ICP DAS | Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ

I-8090W 3-axis Encoder Module

Standard Pack I-8090W x 1, User's Manual x1, CA-PC25M x 1

Gọi 0904251826 để được trợ giúp

Module 3 trục đầu vào Encoder ICP DAS I-8090W

Features

  • 3-axis, 16-bit Encoder Counter

  • 32-bit Encoder Counter by Software

  • Maximum Counting Rate : 1M pulse/sec

  • Differential Input A+, A-, B+, B-, C+, C-

  • Quadrant Counting Mode, CW/CCW Counting Mode, Pulse/Dir Counting Mode

  • 2500V Optical Isolation

Specification

Encoder Input

Input Axis

2-axis

Encoder Counter

16-bit (32-bit encoder counter by software)

Counting Mode

1. Quadrant Counting
2. CW/CCW
3. Pulse/Dir

Maximum Counting Rate

1 MHz

Intra-module Isolation, Field to Logic

2500 Vrms

4KV ESD Protection

Contact for each channel

LED Display

LED Display

1 LED as Power Indicator
8 LED as Status Indicator

Power

Power Consumption

Max. 3.4 W

Environment

Operating Temperature

-25 ~ 75°C

Storage Temperature

-30 ~ 85°C

Humidity

5 ~ 95%, non-condensing

Dimensions

W x L x H

30 mm x 102 mm x 115 mm

Download

Manual

Hardware

Software

FAQ

Certification

Odering information

I-8090W

3-axis Encoder Module

Standard Pack

I-8090W x 1, User's Manual x1, CA-PC25M x 1

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: