I-8090 3-axis Encoder Module

Thương hiệu: ICP DAS | Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
3 Axis Encoder Module
Gọi 0904251826 để được trợ giúp

I-8090 3-axis Encoder Module

 

 

Features

  • Parallel I/O Module
  • 3-axis, 16-bit Encoder Counter
  • 32-bit Encoder Counter by Software
  • Maximum Counting Rate : 1M pulse/sec
  • Differential Input A+, A-, B+, B-, C+, C-
  • Quadrant Counting Mode, CW/CCW Counting Mode, Pulse/Dir Counting Mode
  • 2500V Optical Isolation
  • Power Consumption: 3.4 W

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: