Board 7 kênh đầu ra PhotoMos relay ICP DAS X109

Thương hiệu: ICP DAS | Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ

7-Channel PhotoMos Relay Expansion Module

Gọi 0904251826 để được trợ giúp

Board 7 kênh đầu ra PhotoMos relay ICP DAS X109

Features

For use with 7188XB, 7188XG, 7188EX, and 7188EG controllers

Reference & Support

Specifications

Parallel I/O:

  • Channels: 7 (Form A)

  • Continuous load current:120mA (peak AC)

  • Peak load current: 0.3A

  • Output Power dissipation : 0.3W

  • Output Off state leakage current : 1uA

  • Output On resistance : 25Ohm

  • Load voltage : 350V(peak AC)

  • Turn On time : 0.23ms (Typical)

  • Turn Off time : 0.04ms (Typical)

  • Input / Output Isolation : 1,500Vac

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: