A-628/S 8-channel 12-bit Analog Output and digital I/O Board, Includes one DB-37 wiring termination board

Thương hiệu: ICP DAS | Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
ISA Bus
6 analog output channels for A-626/A726 only
8 analog output channels for A-628 only
12-bit resolution
Voltage output range: 0 ~ 5 V, 0 ~ 10 V, ±5 V, ±10 V
Current out
Gọi 0904251826 để được trợ giúp

A-628/S 8-channel 12-bit Analog Output and digital I/O Board, Includes one DB-37 wiring termination board

 

 

Model Name A-726 A-626 A-628
Analog Outputs
Compatibility 6 8
Resolution 12-bit
Accuracy 0.01% of FSR ± 1 LSB @ 25 °C, ± 10 V
Voltage Output Range Unipolar: 0 ~ 5 V, 0 ~ 10 V
Bipolar:+/- 5 V, +/- 10 V
Current Output Range 4 ~ 20 mA
Output Driving +/- 5 mA
Slew Rate 0.6 V/μs
Output Impedance 0.1 Ω max.
Operating Mode Software
Digital Inputs
Channels 16
Compatibility 5 V/TTL
Input Voltage Logic 0: 0.8 V max.
Logic 1: 2.0 V min.
Response Speed 1.0 MHz (Typical)
Digital Outputs
Channels 16
Compatibility 5 V/TTL
Output Voltage Logic 0: 0.4 V max.
Logic 1: 2.4 V min.
Output Capability Sink: 2.4 mA @ 0.8 V
Source: 0.8 mA @ 2.0 V
Response Speed 1.0 MHz (Typical)
General
Bus Type ISA
I/O Connector 20-pin Box header x 4 Female DB37 x 1
20-pin Box header x 2
Dimensions (L x W x D) 157 mm x 106 mm
Power Consumption 0.9 A @ +5 V (Max.)
110 mA @ +12 V (Max.)
90 mA @ -12 V (Max.)
1.1 A @ +5 V (Max.)
130 mA @ +12 V (Max.)
105 mA @ -12 V (Max.)
Operating Temperature 0 ~ 60 °C
Storage Temperature -20 ~ 70 °C
Humidity 5 ~ 85% RH, non-condensing

 

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: