Cảm biến Piezometers đo áp lực lỗ rỗng - đo áp lực thấm loại kích thước nhỏ Geokon 4500B - 4500C

Thương hiệu: Geokon | Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ

Small Diameter Piezometers (VW) | Model 4500B - 4500C

Gọi 0904251826 để được trợ giúp

Cảm biến Piezometers đo áp lực lỗ rỗng - đo áp lực thấm loại kích thước nhỏ Geokon 4500B - 4500C

These piezometers are uniquely designed to enable the automation of small diameter, non-standard piezometer standpipes. The 4500B will fit inside 19 mm pipe and the 4500C will fit inside 12 mm pipe.

Specifications

Standard Ranges 4500B | −100 to 350, 700 kPa; 1, 2, 3 MPa 
                          4500C | −100 to 350, 700 kPa

Over Range  4500B | 2 × rated pressure
                   4500C | 2 × rated pressure

Resolution  4500B | 0.025% F.S. (minimum)
                 4500C | 0.05% F.S. (minimum)

Accuracy  ±0.1% F.S.

Linearity¹ <0.5% F.S.

Temperature Range² −20°C to +80°C

Length × Diameter 4500B | 133 × 17.5 mm
                            4500C | 165 × 11 mm

¹±0.1% F.S. option available in some ranges for the 4500B only.

²High temperature versions available on request.

*Please Note: All Geokon vibrating wire piezometers include tripolar plasma surge arrestors to protect the sensor coils from possible lightning damage. Semiconductor piezometers are also available (see 3400 Series).

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: